Johnson vill ha mer kärnkraft

Den brittiske premiärministern, Boris Johnson, presenterade nyligen en omfattande plan för Storbritanniens gröna omställning. Foto: Flickr..,Brittiska regeringen,

I ett 368 sidor stort klimatförslag banar den brittiska regeringen vägen för klimatneutralitet år 2050.

Den brittiske premiärministern, Boris Johnson, presenterade nyligen en omfattande plan för Storbritanniens gröna omställning.

Överallt i den brittiska ekonomin - från industri till transport till uppvärmning i brittiska hem - måste det finnas alternativ till kol, olja, gas och bensin.

- Storbritannien kommer att leda vägen mot att bli klimatneutral, sa Johnson i förordet till regeringens nya klimatinitiativ.

Luntan tar upp 368 sidor. Den består av en mängd löften och avsikter som hjälper till att stärka den gröna övergången i Storbritannien.

Bland målen är att stoppa användningen av fossila bränslen i elsektorn till 2035.

I framtiden kommer kraften i de brittiska uttagen från bland annat ett nytt kärnkraftverk, havsbaserade vindkraftverk och vätgas.

I framtiden kommer varmvattnet inte från gasvattenberedare, som är vanliga i Storbritannien. Från 2035 kommer inga nya gasvattenvärmare att säljas.

Istället kommer man bland annat att gå över till värmepumpar och annan mer klimatvänlig teknik.

Regeringen tar dock förbehållet att det måste finnas försörjningstrygghet.

Inom transportområdet kommer nästan 5,5 miljoner pund att läggas på subventioner till elbilar och laddstationer runt gatorna.

Bilhandlare kommer att behöva sälja en viss andel elbilar årligen, rapporterar tv -stationen BBC.

Enligt brittiska finansministeriet kommer skattehöjningar sannolikt att bli nödvändiga. De måste kompensera för inkomstbortfallet från skatter på bland annat bensin.

Den nya klimatplanen kommer 12 dagar innan stats- och regeringschefer möts för klimatmötet COP26 i Glasgow.