Ørsted ingår joint venture med polsk energigigant

Framtidssceneri snart även vid Polens östersjökust? Foto: Ørsted

De två parterna kommer gemensamt att delta i den kommande auktionen av havsbottenuthyrning i den polska delen av Östersjön, heter det i meddelandet.

- Vi har tecknat en avsiktsförklaring med Polens största privatägda energibolag Ze Pak för att starta ett fifty-fifty-ägt joint venture som kommer att erbjuda havsbaserade vindlicenser i den polska delen av Östersjön, meddelar Ørsted i ett uttalande.

De två parterna kommer gemensamt att delta i den kommande auktionen av havsbottenuthyrning i den polska delen av Östersjön, och skulle Ørsted och Ze Pak vinna auktionen här kommer de också att bjuda på de kommande auktionerna på differentialkontrakt för havsbaserade vindprojekt. Auktionerna förväntas starta 2025 och 2027.

Polen har ännu inte elproduktion från havsbaserad vind, men har som mål att ha installerat 5,9 gigawatt år 2030 och 11 gigawatt år 2040. Idag står kolkraften för 70 procent av landets elproduktion, och målet är att den nivån ska sänkas till 11-28 procent år 2040, informerar Ørsted.

- Polen är en strategiskt viktig marknad för Ørsted, och vi hoppas ytterligare kunna öka vår närvaro och investeringar för att hjälpa Polen att skörda den gröna energin som finns i rikliga mängder i Östersjön, säger Rasmus Errboe, regiondirektör för Continental Europa i Ørsted, i meddelandet.

För att kunna skapa joint venture krävs även godkännande från myndigheterna.

Ørsted har redan ett samarbete i Polen med PGE, genom havsbaserade vindkraftparker Baltica 2 och 3, som är under utveckling. De två projekten kommer att leverera 2,5 gigawatt i total kapacitet om de slutliga investeringsbesluten fattas.