Fortum vill fortsätta driften i Lovisa med reaktorerna som har designats i Sovjetunionen

Finlands Arbets- och näringsministerium har bett Fortum precisera hur anläggningen ska hanteras med tanke på reaktorns ålder. Kärnkraftverkets första reaktor har varit i drift sedan 1977 och den andra reaktorn invigdes 1980. Bägge reaktorerna har designats i Sovjetunionen.Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Wirby Village

Den äldre reaktorn har redan 44 år på nacken.

Energibolaget Fortum har gjort en miljökonsekvensbedömning av den fortsatta driften av kärnkraftverket i Lovisa, Finland. Bedömningen överlämnades nyligen till landets Arbets- och näringsministerium.

Bolagets utredning av miljökonsekvenserna tar ställning både till en fortsatt drift och alternativt en avveckling av kärnkraftverket i Lovisa. Fortum granskar också miljökonsekvenserna av en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.

Enligt internationella atomenergiorganet IAEA är en genomsnittlig livstid för en kärnreaktor cirka 30-40 år.

Fortum granskar två alternativa scenarier. Bolagets första alternativ är att bägge reaktorerna drivs till 2050. Det andra alternativet är att kärnkraftverket tas ur drift efter att de nuvarande tillståndsperioderna har löpt ut 2027 och 2030.

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden av relevanta myndigheter, institutioner och organisationer i frågan under hösten. Allmänheten i Lovisa ska likaså höras i ärendet.

Ministeriets slutsatser, som bifogas till Fortums tillståndsansökan, ges i januari nästa år.