Europeiska energiföretag bygger om elnät inför risken för mer extremt väder

För att bygga upp strömförsörjningen efter sommarens rekordstorm i Tyskland har Westnetz påbörjat ombyggnadsarbeten på en ny underjordisk mellanspänningskabel i Mayschoss. Foto: Westnetz

Extremt väder har kostat de stora tyska energibolagen miljarder under 2021. E.on:s dotterbolag Westnetz anstränger sig nu för att säkra elnätet mot nya översvämningar.

Medan de massiva översvämningarna i juli i Tyskland och Belgien i stort sett har lämnat de stora europeiska tidningsrubrikerna, fortsätter distributionsföretaget Westnetz att kämpa för att återuppbygga det västtyska elnätet. Det förväntas att arbetet kommer att fortsätta ända in i 2023.

De starka vattenmassorna orsakade stora skador på Westnetz infrastruktur och orsakade strömavbrott hos cirka 200 000 människor. Nästan 500 transformatorstationer låg under vatten.

- Det är en av de värsta katastroferna vi någonsin har upplevt i vårt försörjningsområde. Tysklands nationella meteorologiska tjänst har kallat det för en århundradets händelse, säger Johannes Stürmer, chef för Westnetz krishantering, till EnergiWatch.

Extremt väder är dock ett ämne som kommer att sysselsätta Tysklands största distributionsnätoperatör mycket - och länge - före nästa århundrade.

- Klimatförändringarna kommer att fortsätta att få konsekvenser för oss. Därför måste vi förbereda vår infrastruktur för framtida väderhändelser. Översvämningsskydd och motståndskraft är därför viktiga faktorer för att vi ska kunna bygga om regionens infrastruktur, säger Johannes Stürmer.

Skyddad mot översvämningar

Drygt två månader efter katastrofen levereras mycket av kraften i Westnetz distributionsområde fortfarande med nödgeneratorer, mobila transformatorstationer, ytterligare matningskablar och kabeldistributionsskåp. Men detta är uppenbarligen inte en hållbar lösning på längre sikt.

- Den provisoriska nätverksinfrastrukturen är utsatt för många fel, mycket underhållskrävande och strukturen är allt annat än flexibel, säger Johannes Stürmer.

Därför arbetar företaget med att bygga om elnätet så att det kan hålla ännu längre i framtiden.

- Framtidens elnät måste skyddas mot översvämningar, vara resistent och intelligent, säger han.

Samtidigt kommer Westnetz att använda tillfället för att förbereda sitt elnät för att kunna hantera växande behov inom elektromobilitet. Företaget räknar med att slutföra allt detta i mitten av 2023.

Väderhändelser har kostat miljarder under år 2021

Enligt Johannes Stürmer är det för tidigt att säga hur mycket förstörelsen, och de därmed följande kostnaderna, kommer att åvila företaget.

Westnetz moderbolag Eon uppskattar däremot att kostnaden för förstörelsen är nära 50 miljoner euro.

Vattenmassorna drabbade också det stora tyska energibolaget RWE. Förutom den tragiska förlusten av en gruvarbetare kostade de företaget 35 miljoner euro i produktionsavbrott, saneringsarbete och reparationer.

RWE behöver också skydda sig mot utmaningar när det gäller att uppfylla sina elförsörjningsskyldigheter, vilket har skapat stora ekonomiska förluster.

Danska Ørsted upplevde också stormen i Texas, vilket innebar en minskning av tillgängligheten för företagets vindkraftparker med en procentenhet till 95 procent. under första kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.