Ørsted tar ett steg i riktning mot en svensk havsbaserad vindkraftpark på 1,5 gigawatt

En omstritt del av Skånes kust bland vindkraftsbyggare? Bilden visar en bit av strandremsan som gör upp landdelen av naturreservatet Måkläppen. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Henrik Jönsson

Med en miljöapplikation satsar Ørsted på att vinna serverlicens för havsbaserade vindkraftverk i det slutna området och ha en park på plats 2029.

Alternativt planerar energibolaget också på längre sikt och blickar mot havsbaserade vindkraftverk på 27 megawatt.

Är Skåne danskt eller svenskt territorium? Frågan har diskuterats under mer eller mindre blodiga former sedan Harald Blåtands tid. Men även om kontroverserna här, långt över 1000 år senare, har svalnat avsevärt, betyder det inte att kampen om kontrollen över området helt har avdunstat. Nu hägrar en lömsk sjöstrid vid horisonten.

Ørsted har därmed lämnat in en miljökonsekvensrapport till svenska myndigheter för projektet Skåne Havsvindpark. En havsbaserad vindkraftpark på upp till 1,5 gigawatt ska uppstå som en fågel Fenix ur havet cirka 22 kilometer söder om Skåne mellan Själland och Bornholm.