Vanda energi i Finland planerar världens största lager för värmeenergi

Så kommer det att se ut ovan jord. En preliminär tidtabell för det underjordiska lagret finns, men än är det inte klart för byggstart kring en av Ring III:s livligaste korsningar i östra Vanda. Illustration: Vanda Energi

Kraftförsörjaren Vanda energis andra storsatsning är en utbyggnad av avfallskraftverket i Västersundom. Behovet är stort. Just nu exporterar Finland avfall som kunde användas på hemmaplan.

Lagret byggs under Ring III mellan Dickursby och Håkansböle. Grottan i sig påverkar inte omgivningen, men för att den ska bli verklighet krävs år av byggande.

Vanda Energi strävar efter en fossilfri produktion 2030. För att nå den har bolaget stora planer både på en utbyggnad av avfallskraftverket i Västersundom och på det bolaget betecknar som världens största värmelager i Sexan. Dessutom kommer energibolaget inom kort att presentera sitt alternativ för att minimera utsläppen av koldioxid.

Tanken med det som Vanda energi kallar för ett säsongslager för värme är att under sommarmånaderna, då värmeåtgången är liten, värma upp och lagra upp till en miljon kubikmeter över 100-gradigt vatten för att sedan använda det under vintermånaderna.

Värmen från lagret täcker behovet i en kommun av Tusbys storleksklass. I Vanda är tanken att det varma vattnet ska ersätta naturgasen.

De fyra bassängerna för varmvatten, som planeras ungefär 60 meter under ringvägen, är 370 meter långa och 35 meter höga. Höjden motsvarar ett höghus med tolv våningar.

Det som kallas för en utvecklingsfas pågår just nu och i den ingår bland annat en genomgång av inverkan på miljön, budgeten och en konkretare byggnadsplan. Går allt planenligt kan byggnadsarbetet starta under nästa år så att lagret är klart för användning 2026.

– Vi har förbundit oss att göra det här, men att tidtabellen håller vågar jag inte lova innan alla tillstånd är klara, säger Kalle Patomeri, affärsområdesdirektör på Vanda energi.

Vatten från Kervo

Det är många frågetecken som återstår att räta ut innan en miljon kubikmeter kan lagras i berggrunden, till exempel var allt vatten till bassängerna ska komma ifrån.

När värmeförrådet väl är byggt kommer det inte att synas ovan jord. Inga hus kommer att ligga precis ovanpå förrådet. Inte kommer det att påverka byggnationen i området eller naturskyddsområdet på andra sidan Ring III heller.

Byggnadsarbetet kommer däremot att märkas, då Vanda energi räknar med att ungefär 90 stora lastbilar per dag transporterar bort sten och grus från området i tre och ett halvt år. Även om det inte innebär någon stor ökning av trafiken på ringvägen sätter det lite extra press på anslutningen som också används av besökare i närliggande stora affärer. Just nu diskuteras också var nedfarten till värmelagret ska placeras.

Kostnaden för säsongslagret för värme beräknas ligga någonstans mellan 80 och 100 miljoner euro, medan Vanda energis andra storsatsning, en utbyggnad av avfallskraftverket vid Västersundom innebär en investering kring 140 miljoner. Nästa sommar ska utbyggnaden vara färdig och det innebär att Vanda kan sluta använda kol i sin energiproduktion.