Alstom och Plastic Omnium är överens om att utveckla vätgaslösningar för spårbundna fordon

Samarbetet kommer att möjliggöra direktresor på icke-elektrifierade linjer utan att använda fossila bränslen, samtidigt som man möter utmaningarna för hållbar utveckling. Foto: Plastic Omnium

Alstom och Plastic Omnium, en stor aktör inom vätgasrörlighet, har tecknat ett samförståndsavtal för att samarbeta kring utvecklingen av avancerade lagringssystem för vätgasdrivna tåg.

- Den planerade kombinationen av Plastic Omniums expertis inom vätgasrelaterade lageringslösningar och vår expertis inom sektorn för vätgaståg är i detta avseende en viktig milstolpe för att bygga en innovativ och stark värdekedja för hydro-järnvägar, säger Thierry Best, Chief Commercial Officer på Alstom.

Dessa två företag kommer att samarbeta och kombinera sitt kompletterande kunnande och kapacitet inom sina respektive områden. Ett särskilt team har inrättats för att hantera den tekniska och kommersiella utvecklingen av innovativa och konkurrenskraftiga vätgasbaserade lagringslösningar för järnvägsmarknaden.

- Vårt partnerskap med Alstom syftar till att utveckla högpresterande vätgaslösningar som klarar de hållbarhetsutmaningar som järnvägstransporter står inför. Det är ytterligare ett steg på vägen mot koldioxidfri mobilitet och ytterligare bekräftelse av vår grupps expertis inom vätgaslösningar och dess potential för tillväxt när den når ut till en ny kundbas, säger Christian Kopp, VD för Plastic Omnium Clean Energy Systems division.

Därmed blir det möjligt för de två partnerföretagen, att efter detta utvecklingsprojekt som redan har påbörjats,  lansera vätlagringssystem på marknaden för regionaltåg i Frankrike och Italien från och med 2022.

Alstom har byggt Coradia iLint, världens första vätgaståg, som togs i drift för första gången i Tyskland och för närvarande testas i flera europeiska länder, efter att det godkänts i andra länder efter framgångsrika försök.