Danske skatteministerns argument angående solcellsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Danmarks skatteminister Morten Bødskov. Foto: Danska regeringen

Flera organisationer och energibolag har tidigare uttryckt ett enormt missnöje med EU:s skatteregler, som ökar bördan för brukare av lågt liggande jordar, som även kan användas för anläggningar med solceller. Men ett nytt tillkännagivande från EU-kommissionen kan förändra bilden.

Bönder som vill använda låglänt mark för solcellssystem får idag en större skatteräkning än om de använder marken för att odla grödor. Energibolag och organisationer tror att reglerna bidrar till att bromsa den gröna övergången avsevärt och vill att dessa ska ändras.

Förra året avvisade Danmarks skatteminister Morten Bødskov förslaget med motiveringen att det skulle bryta mot EU:s regler om statligt stöd.