Maersk-arving erkänner dilemma med grön metanoltillförsel till ny flotta

Än så länge finns det inga leverantörer på marknaden som kan tillhandahålla de bränslemängder som de nya Maersk -fartygen kommer att behöva när fartygen sjösätts någon gång 2024. Foto: Maersk

- Maersk står inför ett kyckling-eller-ägg-dilemma i sitt försök att skapa efterfrågan på grön metanol, säger Robert Mærsk Uggla, VD för A. P. Møller Holding, den största aktieägaren i världens största containertransportör till Shipping Watch.

Maersk kommande åtta klimatvänliga containerfartyg, var och en på 16000 teu, som alla kommer att kunna segla på koldioxidfri grön metanol, möter ett stort inneboende dilemma. Maersk kanske kan tvingas att segla på traditionell koldioxidutsläppande bunkerolja.

Om 360 000 ton grön metanol ska produceras, som enligt Maersk behövs för åtta nya containerfartyg, behövs det mer grön el än vad som för närvarande produceras i hela Danmark, enligt en beräkning från energibolag som offentliggjordes av  ShippingWatch. 

Det kommer att krävas många banbrytande åtgärder från flera håll för att komma nära den mängd metanol som Maersk behöver beställa för åtta klimatneutrala containerfartyg.