Carbon Centric bygger världens första omfattande CO2 -anläggning för avfallsförbränning

Oddmund Kroken, VD i Østfold Energi, Martin Vatne, dir. för strategi och affärsutveckling i Østfold Energi och Fredrik Häger, general manager för Carbon Centric, står bakom världsnyheter i Rakkestad Foto: Østfold Energi

Världens första fullskaliga koldioxidfångstverk för avfallsförbränning kommer att byggas i Østfold. Det är företaget Carbon Centric som står bakom pilotprojektet som ska vara klart om två år. Enova stöder projektet med 17,3 miljoner norska kronor.

- Vi måste både minska utsläppen och ta bort koldioxid från atmosfären om vi ska minska den globala uppvärmningen. I den senaste rapporten från FN: s klimatpanel anges detta i klartext. Kolavskiljning och lagring är en absolut nödvändig klimatåtgärd, och vi stöder därför pilotprojekt som detta i Østfold genom Enova. Projektet kommer att ha överföringsvärde till avfallsanläggningar både i Norge och andra länder, säger klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn (V).

10 000 ton koldioxid per år

Pilotprojektet kommer att byggas vid Østfold Energis avfallsförbränningsanläggning i Rakkestad och ha en kapacitet på 10 000 ton CO2 per år. Kolavskiljning handlar om att fånga upp CO 2 så att växthusgasen inte släpps ut i atmosfären. Målet är alltså att fånga alla CO 2 utsläpp på fabriken så att produktionen är klimatneutral. Pilotanläggningen i Rakkestad kommer också att vara det första projektet för att demonstrera fullskalig CO 2 -avskiljning i Norge, oberoende av processanläggningar.

- Carbon Centric är ett fött barn i avfallsförbränningsindustrin. Vi har utvecklat lösningar baserade på branschens egna behov och önskan om minskade CO 2 utsläpp, säger Fredrik Häger, chef för Carbon Centric.

Bakom företaget Carbon Centric står Østfold Energi tillsammans med KANFA AS och Slåttland Mekaniske.

Kostnaderna sjunker

Kolfångst är dyrt, och ett viktigt mål för pilotprojektet är därför att utveckla en fångst- och lagringslösning som är betydligt billigare än den bästa tillgängliga tekniken idag. Detta kommer att ske genom rätt val av standardkomponenter, ett nytt koncept för hur avskiljningsanläggningen ska integreras med avfallsanläggningen och inte minst hur värmelagringen ska användas under säsongerna.

-Overgången till ett lågutsläppssamhälle kräver att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Pilotprojektet i Rakkestad kommer, som det första i världen, att visa på en kostnadseffektiv och helt process- och värmeintegrerad CO 2 -avskiljning från avfallsförbränning, säger marknadschef för processindustrin och CCS i Enova, Arve Solheim.

Modulär lösning för mindre spelare

Avfallsförbränning har idag få andra möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp avsevärt än med CO2 -insamling och lagring. Utveckling och demonstration av kostnadseffektiv och energieffektiv CO 2- fångningsteknik för denna sektor är därför särskilt viktig och ger möjligheter för framgångsrik teknik och aktörer. Om Carbon Centric lyckas planerar företaget att utveckla en modulbaserad CCS-lösning som de kommer att erbjuda mindre aktörer som inte har kompetens att genomföra sina egna CCS-projekt.

-Det är mycket viktigt att vi har marknadsaktörer som Østfold Energi och KANFA som visar förmåga och vilja att utveckla lösningar för att minska växthusgasutsläppen i övergången till lågutsläppssamhället. Om pilotprojektet lyckas kommer tekniken att kunna användas i avfallsförbränningsanläggningar i både Norge och Europa i allmänhet, säger marknadsdirektör på Enova, Øyvind Leistad.