RWE förbereder sig för mer extremt väder efter otaliga incidenter

Tysk stad efter sommarens översvämning och extrema väder. Foto: EPA

Det tyska energibolaget har plågats av kalla och varma stormar och översvämningar som har kostat både ekonomiskt och i fråga om människoliv. Det här är något vi måste ta hänsyn till, säger toppchefen.

RWE:s VD, Markus Krebber, inledde nyligen en rad investerarsamtal med att beklaga de som dog under de massiva översvämningar som drabbade den västtyska Indengruvan i juli.

Förutom de mänskliga konsekvenserna har förstörelsen kostat 35 miljoner euro för RWE i produktionsavbrott, saneringsarbete och reparationer, även om dessa skador inte längre direkt påverkar produktionen.

Februari -kallstormen i Texas kostade företaget upp till 400 miljoner euro. Båda plötsliga förstörelserna har gjort djupt intryck på Markus Krebber.