Kärnkraftverket Olkiluoto 3 försenas ytterligare

OL3 är en tryckvattenreaktor (PWR) med 4 "loopar" eller cirkulationskretsar till reaktortanken. Termisk effekt är 4 300 megawatt, elektrisk bruttoeffekt är 1720 megawatt, och elektrisk nettoeffekt är 1 600 megawatt. Foto: TVO

Finländska kärnkraftverket Olkiluoto har för tillfället två reaktorer. Enligt den nuvarande tidsplanen ska den regelbundna elproduktionen vid kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 komma i gång i juni 2022.

Kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 i Euraåminne i finländska lanskapet Satakunta försenas dock  med ytterligare tre månader, meddelade kärnkraftsbolaget Industrins kraft nyligen.

Projektet försenas

Orsaken till förseningen är en turbinreparation. Producenten har beslutat att utvidga sina reparations- och kontrollåtgärder, och därmed försenas projektet.

Enligt den nuvarande tidsplanen ska kärnkraftverksenheten startas i januari 2022. Elproduktionen väntas börja i februari och den regelbundna elproduktionen i juni samma år.

Leverantör är franska kärnkraftskoncernen Areva i samarbete med Siemens. Uppförandet av reaktorn påbörjades den 12 augusti 2005, och planerades då vara färdigt 2009 till en kostnad av cirka 3,2 miljarder EUR.

 STUK beviljade

Projektet har fördyrats och försenats flera gånger, och tvister har uppstått mellan beställare och leverantör över hur kostnaderna för förseningar och kostnadsökningar ska fördelas. 2018 nåddes en uppgörelse där TVO bedömde sin kostnad till 5,5 miljarder EUR och leverantören tvingats ta betydande delar av kostnadsökningarna.

I februari 2019 meddelades att Finländska strålsäkerhetscentralen Stuk beviljat driftillstånd för OL3, ett tillstånd som gäller fram till år 2038. I augusti 2020 meddelades att start av kommersiell drift förväntas ske i april 2022. Nu har det meddelats att det dröjer ännu längre innan Olkiluoto 3 startar.

Olkiluoto 4

TVO lämnade 2008 in en ansökan om att bygga en fjärde reaktor i Olkiluoto, med en effekt på 1 000–1 800 megawatt. Ett positivt principbeslut fattades av Finlands regering och riksdagen 2010, men förföll då bolagsstämman, på grund av förseningarna med Olkiluoto 3, beslöt att inte lämna in ansökan om bygglov innan tidsfristen gick ut i juni 2015.