Enel köper vattenkraftverk för en miljard euro

Italienskt vattenkraftverk i alpregionen. Enel S.p.A. är en leverantör och distributör av elektricitet och gas. Bolaget hade tidigare monopol på den italienska energimarknaden. 1999 privatiserades Enel med italienska staten som minoritetsägare. Bolaget hat 63 300 anställda och är globalt verksam i 37 länder. Foto: Enel

Italienska energibolaget Enel övertar ett antal anläggningar från ERG Powers för 1 miljard euro, skriver Bloomberg.

- Det italienska energibolaget Enel har ingått avtal om att köpa elproducenten ERG Powers vattenkraftverk för 1 miljard danska kronor euro inklusive skuld skriver Bloomberg News.

Vattenkraftverken, som ligger i de italienska regionerna Umbrien, Lazio och Marche, har en total kapacitet på 527 megawatt.

Affären är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas inte slutföras förrän nästa år.

Enels aktie föll 0,5 procent på måndagen och även italienska ERG Power stängde 0,9 procent lägre innan handeln tillkännagavs.

Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica) bildades 1962 som ett statligt bolag i Italien. Statens mål var att förena olika elnät runt om i landet och att säkerställa elektriciteten för alla medborgare. Förebilder var Frankrike och Storbritannien. Enels uppgift de första åren var att modernisera och utveckla elnätet, bland annat genom att bygga kraftledningar, koppla elnätet till öar (Elba, Ischia, Sardinien, Korsika) och glesbygd samt att koppla nätet till utlandet.

Det skapades också en central kontroll över nätet för att bättre kunna styra efterfrågan och resurser. En följd blev ett uppmärksammat rättsfall Enel mot EU.