Kraftverksbyggaren AET öppnar kontor i Polen 

AET produkt Rothes CoRDe är en biomassedriven kraftvärmeanläggning i Skottland. Restprodukter från whiskyproduktion och rent trä används som bränsle. Anläggningen överlämnades 2013. Foto: AET

Den danska kraftverkstillverkaren Aalborg Energie Technik har öppnat ett nytt kontor i Krakow, Polen, för att komma närmare sina underleverantörer.  

Efter ett par års ordertorka kommer trycket återigen under pannorna vid kraftverket och panntillverkaren Aalborg Energie Technik (AET), som nyligen kunde presentera ett förbättringskonto med en omsättning på 418 miljoner mot det dåliga räkenskapsåret 2019, där brist på order ledde till en omsättning på 142 miljoner och ett underskott på 49 miljoner DKK kronor. 

Men slutresultatet slutade fortfarande med minus 3,4 miljoner DKK, men detta enbart på grundval av en omvärdering av lån i samband med leverans av en brittisk fabrik, vilket ledde till en nedskrivning på 9,4 miljoner kronor.