Dansk professor: Bilar, fartyg och hem måste ingå i EU:s kvotsystem

- Vi får inte betydligt fler elbilar på vägarna bara för att de ingår i EU: s kvotsystem, men det kan bidra till att öka deras antal, säger professor Mathiesen.

- Det har varit en uppenbar brist, att till exempel sjöfarten och bostadsbranschen hittills inte har varit en del av kvotsystemet, säger en dansk professor i energiplanering.

EU-kommissionen berömmer från flera håll planen att inkludera klimatpåverkan av sjöfart, biltransporter och bostäder i EU: s system för handel med koldioxidkvoter.

Förslaget är en del av det enorma klimatförslag som Europeiska kommissionen kommer att lägga fram på onsdagen.

Det kallas "Fit for 55" - en hänvisning till det faktum att EU har beslutat att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030, mätt från 1990. Planen måste visa vägen till målet.

Och det är extremt klokt att utvidga de områden som regleras med CO2-kvoter, säger Brian Mathiesen, professor i energiplanering vid Aalborgs universitet.

Koldioxidkvoterna är ett viktigt verktyg för att stärka den gröna övergången.

- Det är uppenbart bristfälligt att till exempel luftfart och sjöfart och ett stort område som bostadssektorn inte har inkluderats i kvotsystemet, säger han.

Europeiska kommissionen kommer att begränsa de fria koldioxidkvoterna som tilldelas till lufttransport 2012. Luftfartsbefrielsen från bränslebeskattning måste också försvinna. Och både flygplan och fartyg behöver mer grönt bränsle.

Enligt Brian Vad Mathiesen kommer vi dock långt ifrån att nå klimatmålet ensamt med ett utökat kvotsystem och koldioxidskatter. Mer behövs.

I branschorganisationen Dansk Energi anser EU-chef Lars Koch att det är positivt att kommissionen kommer att stärka kvotsystemet och därmed höja priset på koldioxidkvoter.

- Hittills har priset på koldioxidkvoter varit alldeles för lågt och det har varit för få incitament att investera i grönt. Nu används alla verktyg.

- Vi vill både minska antalet utsläppsrätter med en årlig procentsats och också prata om ett" one shot ", där du tar en stor mängd utsläppsrätter ur systemet på en gång, säger Lars Koch.

- Många EU-kraftverk och energiintensiva företag har hittills fått ett stort antal gratis koldioxidkvoter av sina respektive regeringar. Men de kommer nu oundvikligen att märka att det blir dyrare att släppa ut växthusgaser, betonar Lars Koch.

Planen "Fit for 55" innehåller också ett slags klimattaxa - en kontroversiell skatt på särskilt klimatskadliga produkter som importeras till EU. Tullen måste minska risken för att företag flyttar ut ur EU på grund av strikta klimatkrav.

Samtidigt måste tullen driva andra länder i en mer klimatvänlig riktning. Det ger konkurrensfördelar för de företag som anpassar sig.

- Men jag tror att man måste vara försiktig. Våra internationella handelspartner kan uppfatta det som protektionism.

- Man måste hitta en balans. Om vi trycker för hårt riskerar vi att förlora det ledarskap som Europa har haft, säger Lars Koch hos Dansk Energi.