Finländska energibolaget Helen ger upp kolanvändningen och Hanaholmens kraftverk ska ersättas av kärnkraft

Hanaholmens kraftvärmeverk Hanasaari B i Helsingfors. Foto: Commons, kredit: Matti Mattila

Nyligen meddelade energibolaget Helen att de stänger Hanaholmens kolkraftverk två år tidigare än planerat. Redan den 1 april 2023 kommer kraftverket att tas ur bruk.

Nu väljer Helen i stället att fokusera sin produktion på kärnkraft och köper fler aktier i kärnkraftsbolaget Teollisuuden Voima Abp. I dag står kärnkraft för ungefär 20 procent av Helens elproduktion, men redan 2030 ska andelen uppgå till nästan 40 procent.

– Vi har som mål att vara koldioxidneutrala år 2035. Den här affären är ett steg mot det målet och mot utsläppsfri elproduktion, säger Harri Mattila, direktör för energianskaffning och partihandel på Helen.

Köpet sker genom Helen Ab:s dotterbolag Mankala Ab. Köppriset är inte offentligt, men Helenkoncernen innehar redan innan affären cirka 10 procent av TVO:s aktier.

 "Kärnkraft är framtiden"

Fler satsningar på kärnkraft görs för att bolaget ska bli koldioxidneutralt. Helen deltar aktivt i utvecklingen och användningen av SMR-teknik i fjärrvärme som en del av det tvååriga EcoSMR-projektet.

Små modulära reaktorer (SMR) är mindre än konventionella kärnkraftverk och kan generera en effekt på 70-300 megawatt. Jämförelsevis generar den icke-färdigställda tredje reaktorn vid Olkiluoto 1 600 MW.

– Vi ser stor potential i den här typen av kärnkraft och hoppas kunna påbörja konstruktionen av SMR-kraftverk på 2030-talet.

Mattila säger att de småskaliga kärnkraftverken kan byggas nära befolkningscentrum. På frågan om huruvida Helsingforstrakten är ett alternativ svarar han att inget kan uteslutas.

– Ännu vet vi inte var de kommer byggas. Flera platser utreds just nu som möjliga och intensiva diskussioner pågår.