En bred dansk politisk majoritet har antagit CCS-strategin

Kinesiskt pilotprojekt för koldioxidavskiljning och -lagring av Guohua Power, ett dotterbolag till China Energy. Syftet är att uppnå optimal energibesparing, utsläppsminskning och koldioxidsnål utveckling. Foto: CEIC

Vanligtvis har Danmark släppt ut koldioxid genom att bränna olja och gas. Men i framtiden ska CO2 avlägsnas från olika utsläpp och läggas tillbaka under jorden. Detta är ambitionen med ett nytt avtal som beslutsfattarna med bred majoritet nyligen ingick i Folketinget.

En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera utsläpp från process- och basindustrin. Om tekniken i framtiden kan börja användas för biogen koldioxid från storskalig förbränning kan den även möjliggöra negativa koldioxidutsläpp.

Vid CCS avskiljs koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken. 

Idag finns inga kommersiella storskaliga avskiljningar av koldioxid i Sverige. Mindre pilotanläggningar har uppförts och försök har genomförts. Globalt finns ca 20 större anläggningar i drift. Tekniken är fortfarande under utveckling och statliga medel finns avsatta för nationella projekt. Ansvarig svensk myndighet är Energimyndigheten.

Danskt CCS-avtal

Hittills har parterna bakom avtalet kommit överens om att starta studier som visar var det är möjligt att lagra koldioxid i den danska jorden.

Avtalet gläder klimatministern Dan Jørgensen (S).

- Med avtalet tar vi det första steget och lägger en bra grund för att kunna börja fånga och lagra koldioxid, säger han i ett pressmeddelande.

- Det är riktigt bra men eftersom det tillåter oss att eliminera några av de utsläpp som nästan är omöjliga att bli av med på andra sätt och därmed kan vi skapa så kallade negativa utsläpp.

 Förutom lagring av koldioxid föreskriver avtalet också att Danmark ska kunna importera, exportera och transportera koldioxid över nationella gränser.

Det kan vara en riktigt bra affär för Danmark att ta ledningen inom det området. Det anser Troels Ranis, industridirektör på Dansk Industri.

- Vi har möjlighet att utveckla en helt ny industri som kan exportera klimatneutrala bränslen till resten av världen.

- Det krävs dock att industrin har tillräckligt med koldioxid tillgängligt, vilket kan omvandlas till bränsle, säger Troels Ranis i en skriftlig kommentar.

De politiska förhandlingarna om en omfattande strategi för CO2-avskiljning och -lagring fortsätter efter sommarlovet.

Det förväntas att de första projekten kommer att pågå fram till 2025.

Avtalet om CO2-lagring stöds av regeringen, Venstre, DF, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance och Alternativet.

Parterna har kommit överens om att avsätta 210 miljoner DKK från forskningsreserven för studier av den danska jordskorpan.

Enligt analyser från National Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) finns det utrymme att lagra 12-22 miljarder ton koldioxid under jorden i Danmark.

Detta motsvarar mellan 400 och 700 gånger Danmarks årliga koldioxidutsläpp.