Ny studie: Kinesiska tillverkare dominerar global marknad för eldrivna bussar

Kinesiska tillverkaren BYD:s bussar väntar på att bli levererade till kunder. Foto: BYD

Den kinesiska marknaden för elbussar står fortfarande för mer än 95 procent av den globala marknaden. Ändå har marknaden för elbussar i andra världsregioner utvecklats mycket dynamiskt under de senaste två åren.

Utbyggnaden av elbussflottor understöds massivt av statliga subventioner i många delar av världen för att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn och för att minska den än så länge ökande effekten av luftföroreningar i städer.

Samtidigt som den europeiska marknaden nyligen har dominerats av tillverkare som VDL, Solaris eller Bluebus, har traditionella europeiska busstillverkare som Daimler, MAN, Scania eller Volvo nu också kommit in på marknaden och vunnit marknadsandelar från de tidigare ”spelarna”.

Samtidigt ökar de kinesiska tillverkarna sin verksamhet globalt genom byggnation av produktionsanläggningar, joint ventures och upprättandet av ett servicenätverk runt om i världen.

Dessa upplysningar presenteras av konsultföretaget SCI Verkehr i deras senaste studie "Electric Buses - Global Market Trends".

De senaste åren kännetecknas av en tydlig mognad på den europeiska marknaden för elbussar. Samtidigt som mindre tillverkare som Solaris från Polen, VDL från Nederländerna och Bluebus från Frankrike var tidigare ansvariga för majoriteten av leveranserna, har flera andra traditionella busstillverkare kommit in på marknaden sedan 2018.

Volvo startade redan serieproduktionen av elbussar 2017 medan Daimler följde efter 2018 och Scania 2019/2020. Utvecklingstrenden syns också i tillverkarnas marknadsandelar. Dessutom har betydelsen av kinesiska tillverkare, särskilt BYD och Yutong, också ökat i Europa, vilket också är resultatet av regionala partnerskap som det med Alexander Dennis i Storbritannien.

Under de närmaste fem åren kommer Kinas andel förändras endast marginellt, eftersom omfattande subventioner nu beviljas igen för inköp av vätgasbussar, som kommer att ersätta hundratusentals avdankade batteribussar fram till 2025.

Kinesiska företag fokuserar alltmer på att komma in på utländska marknader och dessa företag har följaktligen också lyckats få betydande marknadsandelar i alla världsregioner. Ytterligare möjligheter till expansion kommer att uppstå inom en snar framtid framför allt i Mellanöstern.