Greenmobility köper tysk bilpoolservice med elbilar

Twist Mobility erbjuder bilpoolservice i mindre städer, där kommunerna erbjuder systemen lokalt. Foto: EnBW

Danska bilpoolföretaget (car-sharing) har köpt Twist Mobility från det tyska energibolaget ENBW och Bridgemaker. Det markerar också Greenmobilitys inträde på företagets femte marknad.

Greenmobility har förvärvat tyska Twist Mobility med förvärv den 1 juli, meddelar företaget.

Twist Mobility har för närvarande 12 elbilar för ”sharing” på gatan.

Förväntningen är att antalet elbilar kommer att utökas med 40 till 50 elbilar under 2021, medan 2022 förväntas en expansion på ytterligare 100 elbilar.

Danska Greenmobility har ingått ett avtal med EnBW, Tysklands tredje största energibolag, och Bridgemaker att förvärva Twist Mobility.

Förvärvet markerar Greenmobilitys inträde på den tyska marknaden, företagets femte utländska marknad totalt.

- Detta är en milstolpe för Greenmobility och alla som tror att rörlighet för elektriska delar kommer att vara en viktig del av mobilitetslösningen i framtiden. Vi har tidigare meddelat att vi skulle gå in på den tyska marknaden - och att det nu sker i en stat med dubbelt så många invånare som i Danmark med en starkt rotad partner i ryggen är vi naturligtvis nöjda med, säger toppchef Thomas Heltborg Juul i en kommentar.

Samtidigt har Greenmobility och EnBW ingått ett avtal genom det senare dotterbolaget Netze BW.

Dotterbolaget kommer att marknadsföra och sälja elbilsprogrammet till sitt kommunnät där det kan dra nytta av sin laddningsinfrastruktur i samma kommuner.

Kommunerna betalar en fast månadsavgift för att täcka bilens kostnader. Detta minskar affärsriskerna enligt börsmeddelandet.

Det förvärvade företaget verkar i den tyska delstaten Baden-Württemberg med 11 miljoner invånare.

- EnBW, som ansvarar för försäljningen, har en kundrelation med de flesta kommunerna i Baden-Württemberg, och vi har kompetensen inom bildelning. Det är ett starkt partnerskap där vi var och en kan fokusera på det vi är bäst på, "informerar toppchefen vidare.