Nato vill minska utsläppen av växthusgaser från militära aktiviteter och installationer

NATO-manöver i Tyskland. Foto: Creative Common, kredit: VIRIN: DN-SC-92-01056

För första gången är klimatet en del av en handlingsplan för Natos försvarsallians, säger generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Detta anges i slutdeklarationen från Natos toppmöte på måndagen i Bryssel.

- Vi strävar efter att Nato ska bli den ledande internationella organisationen när det gäller att förstå och anpassa sig till klimatförändringar i förhållande till säkerhetsfrågor."

- Vi är överens om att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från militära aktiviteter och installationer", sägs i uttalandet.

Det tillägger att målet måste genomföras utan att äventyra militär säkerhet eller operationer.

Enligt Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är det första gången som klimatförändringarna blir en del av försvarsalliansens planer.

Han får i uppdrag att formulera och förbereda realistiska och konkreta klimatmål för Nato.

Nedan kommer han att undersöka om det är möjligt att nå en nolla när det gäller mängden koldioxidutsläpp fram till 2050.

Förklaringen fördjupar Natos engagemang i kampen mot klimatförändringar. De allierade beskriver klimatförändringarna som en av de största utmaningarna vi står inför.

- Det är ett hot som påverkar de allierades säkerhet. Både i det euro-atlantiska området och i det bredare området av alliansen", står det i uttalandet.

Klimatförändringar kan till exempel skapa svårare förhållanden för Alliansens militära operationer. Och det kan till exempel göra att militära installationer håller kortare tid.

Som en del av klimatkampen kommer Nato årligen att utvärdera sina ansträngningar. Dessutom måste klimatet beaktas i flera delar av Natos arbete. Således tas klimatet i beaktande, nästan oavsett vad uppgiften handlar om.