Kärnkraftsbranschen i Finland riktar fokusen allt mer mot små kärnkraftverk

Toshiba har utvecklat nästa generations reaktor, IB1350, med stor kapacitet och säkerhet. iB1350 är baserat på säkerhetskoncept som eliminerar behovet av nödevakuering och långvarig omplacering. Den har hög tillförlitlighet även under svåra olyckor och behöver inte avluftas. Bild: Toshiba

Tekniken för serietillverkning av mindre kärnreaktorer börjar så småningom vara klar och flera sådana är att vänta runtom i världen under 2020-talet. Lagen och säkerhetsdirektiven i bland annat Finland ska ses över nu för att bättre möjliggöra små kärnkraftverk.

Många aktörer i Finland är mycket intresserade av små kärnkraftverk, alltså kraftverk med så kallade små modulära reaktorer (SMR), med en effekt på mellan några tiotals megawatt och 300 megawatt.

Modulär betyder att kärnreaktorerna ska gå att serietillverka i moduler och sedan flyttas dit de behövs.

Byggandet kan då ske relativt snabbt och billigt, till skillnad från stora projekt såsom till exempel Olkiluoto 3-reaktorn (1600 megawatt) som byggs på plats och har överskridit både tidtabellen och budgeten avsevärt.

Kärnkraft anses av många experter inte vara förnybar energi. Samtidigt är energiformen ändå klimatvänlig i och med att det inte uppstår koldioxidutsläpp. Däremot kan avfallet såsom känt behöva lagras i upp till hundratusentals år för att oskadliggöras.

EU ska också småningom ta ställning till om kärnkraft kan få komma med på en lista över hållbar energi – något som kan göra det lättare att få finansiering för kärnkraftsbyggen. Det som talar för att kärnkraften borde få komma med på listan är energiformens förmåga att begränsa klimatförändringen. Däremot är slutförvaringen av radioaktivt avfall ett dilemma för miljön på lång sikt.

– Små kärnkraftverk skulle kunna passa bra in i Finland när det hela tiden blir vanligare med el- och värmeproduktion som varierar mer, till exempel vindkraft och solenergi. Kärnkraft ger en mer jämn energitillförsel, kommenterar industriråd Liisa Heikinheimo vid Arbets- och näringsministeriet till nyhetssajten Svenska Yle.

Många är intresserade av klimatvänligare fjärrvärme

Politiker i flera kommuner har visat intresse för små modulära reaktorer, liksom också energibolagen Helen och Vanda energi. Heikinheimo intygar också att intresset är stort. Det finns dessutom ett särskilt nätverk som samlar ihop flera intresserade parter.

I Finland skulle den största potentialen för mindre kärnkraftverk vara att ersätta kolkraftverk och annan värmeproduktion som drivs med fossila bränslen.

Kärnkraft kan alltså skicka värme ut i fjärrvärmenätet – i praktiken upphettat vatten.

Värme kan inte transporteras effektivt långa sträckor. Det innebär att mindre reaktorer skulle behöva placeras närmare bebyggelse än vad stora kärnkraftverk för elproduktion brukar placeras – till exempel på ett industriområde.

I bästa fall kan en liten kärnreaktor designas så att man placerar ett staket 50–100 meter ifrån den och på utsidan av staketet behöver man inte ens tänka på att där är ett kärnkraftverk

Det här torde vara möjligt eftersom det enligt experter är lättare att trygga säkerheten i mindre kärnkraftverk – mängden radioaktiva ämnen är mindre och säkerhetsfunktioner är lättare att bygga.

– I bästa fall kan en liten kärnreaktor designas så att man placerar ett staket 50–100 meter ifrån den och på utsidan av staketet behöver man inte ens tänka på att där är ett kärnkraftverk. Det blir som vilken industribyggnad som helst, påpekar Juhani Hyvärinen som är professor i kärnteknik vid Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT, till nyhetssajten Svenska Yle.

Ryssland har nu till exempel två små modulära reaktorer på fartyget Akademik Lomonosov som började användas i fjol på den avlägsna orten Pevek i nordöstra Sibirien.