GlobalData: Uranproduktionen ökar globalt med 3,1 procent under 2021, efter begränsad tillväxt de senaste åren

Uranproduktion i världen. Källa: GlobalData

Den globala uranproduktionen, som förväntas återhämta sig med 3,1 procent, når 51,2kt 2021 på grund av produktionen i Cigar Lake i Kanada och andra gruvor som avbröts under 2020.

Produktionstillväxt i Kazakstan (+ 15,5 procent) och Ryssland (+ 5,2 procent) kommer att väsentligt bidra till den totala tillväxten, enligt Globaldata, ett ledande data- och analysföretag.

Däremot kommer produktionen att minska kontinuerligt i Australien (-21,2 procent) på grund av stängningen av Ranger-gruvan.

- Den globala uranproduktionen har varit begränsad under de senaste åren, främst på grund av en trög marknad. Detta påverkades ytterligare av COVID-19- pandemin från början av 2020. Faktum är att den globala produktionen av uran sjönk med 9,2 procent till 49,7kt 2020. De mest betydande nedgångarna observerades i Kanada (43,9 procent) och Kazakstan (14,6 procent). Globalt kommer nästan 60 procent av uran från dessa två länder, konstaterar Vinneth Bajaj, biträdande projektledare på GlobalData.

I mars 2020 lades Kanadas Cigar Lake-gruva ned,den stod för 12-13 procent av den globala produktionen. Gruvan öppnades igen i april 2021.

I april 2020 minskade Kazakstan aktiviteterna i alla urangruvor över hela landet i nästan fyra månader. Pandemin ledde också till begränsningar i andra länder, inklusive Australien, Namibia och Sydafrika. Begränsningarna började gradvis att minska under slutet av tredje kvartalet, med flera företag som återupptog produktionsverksamheten.

- Den globala uranproduktionen förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,2 procent under prognosperioden (2021–2025) till 65,2kt år 2025. Kazakstan, som innehar några av världens största uranfyndigheter, förväntas förbli världens största leverantör de närmaste åren. Potentiella öppna urangruvor i Namibia förväntas också förbli ledande leverantörer av uran till de globala marknaderna. Vidare förväntas omstarten av Cigar Lake, ge ett välbehövligt lyft för Kanadas uranförsörjning, tillägger Bajaj.

Effekten av Covid-19-pandemin på den globala kärnkraftsindustrin har varit relativt minimal på grund av ett tidigt genomförande av säkerhetsåtgärder, vilket säkerställde att verksamheten fortsatte med ytterst få störningar som följd.

- Dessa åtgärder gjorde det möjligt för företag att effektivt handskas med sin personalstyrka och de resurser som krävs för att hålla verksamheten igång. Påfyllning av reaktorer sker normalt var 12:e till 18:e månad (till skillnad från konventionella fossila bränsleanläggningar som kräver konstant tillförsel), även när det finns strikta sociala restriktioner. Samtidigt försenades planerade avbrott och expansionsarbeten vid många reaktorer under början av 2020 och istället fokuserade företagen på elproduktion och förväntade sig högre efterfrågan något senare, analyserar Bajaj.

Den globala kärnkraftsindustrin kännetecknas av tilltagande optimism, med flera regeringar som införlivar kärnkraft i sina planer med syfte att nå klimatmål. Till exempel planerar USA för närvarande att förlänga livslängden för sina kärnkraftverk i upp till 100 år. Anläggningarna tilldelades ursprungligen licens för upp till 40 år. Detta möjliggör förnyelser även i upp till 20 år genom varje ny ansökan.

Andra länder som Kina, Japan och Sydkorea samt EU uppgraderade sin klimatförändringspolitik under 2020, vilket tyder på en högre efterfrågan på kärnkraft framöver, tillsammans med större mängd el som genereras från andra källor än kol.