Finlands sydligaste stad, soliga Hangö välkomnar solparker, i princip

Kommunpolitiker på soltak i Hangö. Foto: Johanna Sandin, Hangö Stad

Än så länge finns det dock ingen solpark i Hangö. Men flera företag har visat intresse och velat reservera mark. Politikerna är dock djupt oeniga, berättar nyhetssajten Svenska Yle.

Hangö vill visst satsa på solkraft. Men innan det blir möjligt vill politikerna att stadens roll i det hela blir tydligare och att tjänstemännen inte frångår de principer som fullmäktige slagit fast.

Solenergi har varit på tapeten en hel del i Hangö, som brukar marknadsföra sig som Finlands soligaste stad. Två olika projekt har varit aktuella, men stadsstyrelsen har nu gett tummen ner för dem båda.

Ett av de två föreslagna solkraftsprojekt det handlar om, företräds av elbolaget Oomi, som vill arrendera ett 1-1,5 hektar stort område i närheten av läkemedelsfabriken Fermion.

Arrendeområdet ligger på det 118,5 hektar stora området som Oomis handelsrepresentant Forus har reserverat i snart fyra års tid. Reservationstiden går ut den sista maj.

Meningen är att där ska byggas ett 753 kilowatt stort solkraftverk, som producerar el åt Fermions fabrik.

Därför har stadsdirektör Denis Strandell föreslagit att Hangö överlåter stadens mark med arrendeavtal åt Oomi för högst 20 år. Arrendeavgiften skulle vara tusen euro om året.

När arrendeavtalet går ut efter 20 år, skulle staden enligt avtalet få solkraftverket i sin ägo. Enligt beräkningar skulle kraftverket i det skedet ha en livslängd på ytterligare 20 år.

"Stadens roll är att vara markägare"

Men stadsstyrelseordföranden Torbjörn Ekholm sväljer inte arrangemanget. Han säger att en arrendeavgift på tusen euro om året inte stämmer överens med de priser som fullmäktige har slagit fast.

Han anser vidare att stadens roll är att vara markägare och inte en kommande energiproducent om 20 år, citerar nyhetssajten Svenska Yle.

Stadsstyrelsen röstade om ärendet på sitt möte 27.4. Det blev en tajt omröstning där fyra ledamöter röstade för att arrendeavtalet skulle godkännas. Fem ledamöter röstade för förslaget att det inte godkänns.

Det andra projektet handlar om eventuella framtida planer på en solpark i Lappvik.

Det är det nygrundade företaget IBV Suomi som har ansökt om en planeringsreservering för ett cirka 106 hektar stort område runt Lappvik elstation.

Förslaget till stadsstyrelsen var att företaget får reservera området i fyra års tid.

I det här fallet valde stadsstyrelsen att säga nej till reserveringen eftersom det finns väldigt mycket som är oklart. Saken är dock långtifrån utagerad.