Vattenfall undersöker eventuell försäljning av nederländskt gaskraftverk

Magnum ligger vid Eemshaven, i provinsen Groningen. Eemshaven är ett mycket lämpligt läge med sin moderna hamn, utrymme och infrastruktur. Det finns tillräcklig kylvattenkapacitet och en bra anslutning till det befintliga högspännings- och naturgasnätet. Foto: Vattenfall

Vattenfall överväger att avyttra det gaseldade kraftverket Magnum i staden Eemshaven i Nederländerna. Målet är att företaget istället fokuserar på den konventionella verksamheten när det gäller gaseldade kraftverk som har en specifik roll i värmeförsörjningen. Detta konstateras av Vattenfall i ett uttalande.

- Magnum är ett lönsamt och avancerat gaskraftverk med en viktig roll för försörjningstryggheten i Nederländerna. Kärnan i vår värmeaktivitet är dock fjärrvärmeföretaget, där vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen till våra kunder. Därför undersöker vi nu välskötta anläggningar, säger Alexander van Ofwegen, chef för Vattenfalls nederländska uppvärmningsaktiviteter.

Pengarna från en eventuell försäljning bör istället investeras i förnybar energi, där Vattenfall själv nämner havsbaserad vind som ett självklart område.

Magnum är "vätgasklar" och kan med relativt enkla justeringar av till exempel brännare snabbt göras lämpligt att delvis operera med vätgas eller till och med byta helt till vätgas som en ersättning för naturgas, säger Vattenfall, som har gjort en genomförbarhetsstudie.