Priset på koldioxidutsläpp i EU har mer än fördubblats det senaste året

- Det som är lite speciellt nu är att vi har haft en mycket kall vinter och vår i Europa, vilket leder till låga gaslager. En pressad gasmarknad innebär att även om koldioxidpriset stiger finns det inte tillräckligt med gas för att möta den ökade efterfrågan för att bidra till bränsleförändringen, säger senioranalytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv. Foto: Refinitiv

Det höga koldioxidpriset är en reaktion på ökade klimatambitioner och låga gaslager efter en kall vinter och vår. Samtidigt kan det potentiellt påverka elpriset, enligt analytiker från Refinitiv

Nyligen steg priset på CO-kvoter i EU till 50 euro per ton för första gången i historien. Detta är en fördubbling från nivån för ett år sedan, då priset var 19,29 euro per ton.

EU:s kvothandelssystem ETS kommer att pressa företag att vidta åtgärder och minska utsläppen, men under många år fanns kvotöverskott och priserna låg på mycket låga nivåer.

De senaste åren har detta förändrats. CO₂-kvotpriset ökade från cirka 100 NOK per ton 2018 till 250 NOK per ton förra året. Nu har priset hoppat till 500 kronor per ton.

Många konkurrenskraftiga företag i Europa får ett antal gratis utsläppsrätter för sina utsläpp, men många måste också betala för sina utsläpp. För ett företag med koldioxidutsläpp som omfattas av kvoter på 100 000 ton per år kommer prisökningen sedan början av 2020 att innebära att det kommer att behöva betala 50 miljoner norska koldioxidkvoter istället för 25 miljoner norska kronor.

Ändras inte som förväntat

När det blir dyrare att släppa ut växthusgaser blir det också mer attraktivt att minska utsläppen. Detta kan till exempel göras genom att byta energikälla eller använda utsläppsminskande produktionsteknik. I teorin kommer ett högre kvotpris att utlösa utsläppsminskningsåtgärder för att sänka kostnaderna. Bland de val man måste göra för att minska de kortsiktiga utsläppsminskningarna är t.ex.