Aker Clean Hydrogen kommer att etablera produktion på norska ön Gossa

Framtidsbild av norska ön Gossa. Photo: Aker Clean Hydrogen/ Aker Horizons

I samarbete med Aukra kommun undersöker Aker Clean Hydrogen möjligheterna att starta produktion på ön Gossa.

Produktionen måste emellertid ha tillgång till naturgas från lokala anläggningar. Det skriver Aker Clean Hydrogen i ett uttalande.

Vätgasverket delar upp naturgasen i CO2 och väte, där CO2 måste lagras permanent.

Målet med produktionen är som för de flesta andra att den kan användas för att avkolonnera lokala industriprocesser, leverera utsläppsfritt bränsle för sjö- och vägtransporter samt exporteras till europeiska vätekonsumenter. Ett mål som Aker Clean Hydrogen också tidigare har uttalat.

Projektet har redan fått en boost där Aker tillsammans med Aukra kommun nu kommer att undersöka möjligheterna att balansera anläggningen.

- Vi har startat genomförbarhetsstudien för projektet och vi ser positivt på de möjligheter vi hittills har sett, inklusive lokalt engagemang och stöd från näringslivet och Aukra kommun", säger Knut Nyborg, VD för Aker Clean Hydrogen.

Som en del av utvecklingen av projektet kommer systerföretaget Aker Carbon Capture tillsammans med SINTEF Research Institute att utforska ny fångstteknik för vätgasproduktionsenheter. Detta kommer att komplettera företagets befintliga fångstteknologi för blå vätgas från ångmetanförökning.