USA vill påskynda utvecklingen av mikroreaktorer

Mikroreaktorer är så små att de kan transporteras med lastbil. Skiss: USA:s energidepartement

USA:s energidepartement vill påskynda utvecklingen av mikroreaktorer och kommer därför att bygga en egen sådan som ska hjälpa forskare och slutanvändare att förstå hur mikroreaktorer kan integreras med andra tekniker.

Med det så kallade Marvel-projektet som uppförs i Idaho National Laboratory kommer forskare bättre förstå vilken roll avancerade kärnreaktorer kan spela i intelligenta energinät, är förhoppningen.

I USA är flera mikroreaktordesigner just nu under utveckling och dessa har enligt energidepartementet mer mångsidiga användningsområden för alltifrån elproduktion till vattenrening.

Marvel-reaktorn är en flytande metallkyld mikroreaktor med Stirling-motorer som producerar 100 kilowatt energi med små mängder låganrikat uran från tillgängliga forskningsmaterial. Dess design baseras främst på befintlig teknik och kommer att byggas med komponenter som finns i befintliga lager, vilket möjliggör snabbare konstruktion. Reaktorn, som beskrivs som en testbädd, ska var färdigbyggd inom ett år.