Göteborg Energi ingår partnerskap med Kamstrup och Avance Metering

Bild: Avance Meterings systemlösningar

Göteborg Energi AB har tecknat avtal med Kamstrup om leverans av en helhetslösning för smart mätning, till vilken Avance Metering levererar systemlösningar för insamling och hantering av flertalet nyttigheter.

Med Avance Meterings systemlösningar Collection Manager och Vision kommer Göteborg Energi kunna konsolidera sina nuvarande mätsystem med den nya kraftfulla OMNIA-plattformen från Kamstrup. Och med ett enat gränssnitt underlätta bytet från gamla mätare till nya smarta mätare oavsett vilken kommunikationsteknik som används. Detta möjliggör en kostnadseffektiv och flexibel övergång för Göteborg Energi, med möjligheter att införa nya smarta funktioner i takt att behoven uppstår.

Insamlingssystemet Collection Manager har stöd för hantering av smarta mätare från en stor mängd olika fabrikat och ett brett urval av kommunikationstekniker, vilket ger systemoperatörer den flexibilitet och valfrihet som krävs för att hantera mätning nu och i framtiden.

Vision plattform kompletterar Collection Manager med verktygen för att identifiera, analysera och visualisera de avvikelser som kan uppstå i distribution, kommunikation och kvalitetssäkring innan de blir tidskrävande och kostsamma problem för verksamheten.

”Vi ser fram emot att hjälpa Göteborg Energi. Med våra systemlösningar kommer vi att vara en bidragande kraft i resan mot en effektiv elnätsdrift, minskad energianvändning och bättre integration av förnybar energi”, säger Jonas Svensson, CEO på Avance Metering.

Avance Metering strävar efter långsiktig hållbarhet. Vi kommer genom partnerskapet med Kamstrup att säkerställa en flexibel, framtidssäker och hållbar mätarlösning för Göteborg Energi. En lösning där de kan fokusera på verksamheten utan osäkerhet kring funktionaliteteten hos mätarlösningen när ändringar görs i enskilda delar. Samtidigt får kunderna möjlighet att ta kontroll över sin energiförbrukning och kan därigenom minska sin miljöpåverkan. Göteborg Energi kommer att börja byta ut elmätare under 2022 och projektet kommer att löpa fram till slutet av 2024.