Globala energimarknaderna – v. 17, 2021

Bild: Louis Maniquet/Unsplash

Under de senaste två veckorna har oljepriset i genomsnitt stärkts något, framför allt till följd av förhoppningar om en efterfrågeåterhämtning i takt med att vaccin levereras. Efter att leveranserna till EU har varit försenade hoppas marknaden nu på att USA och Europa kommer driva återhämtningen, när efterfrågeökningen i Kina har avstannat något. Samtidigt kämpar en av världens största oljekonsumenter; Indien, med en rekordhög och utbredd smittspridning.

I förra veckan meddelade USA och Kina att länderna har enats om att samarbeta för att motverka klimatförändringar. Enligt ett gemensamt meddelande åtar sig länderna att gemensamt genomföra konkreta åtgärder under 2020-talet för att minska växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet. Samtidigt är USA:s och Kinas relation kylig på andra områden, exempelvis frågan om Taiwans självständighet och Kinas upprustning i Sydkinesiska sjön.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden steg i mitten av april och nådde i förra veckan sin högsta prisnivå sedan slutet av januari. TTF M+1 stängde i torsdags den 22 april på EUR21,37 per MWh men vände sedan nedåt igen under fredagen. På måndagen den 26 april stängde TTF M+1 på EUR20 per MWh.

Både kolpriset och utsläppsrättspriset har visat fortsatt ökande pristrender sedan förra marknadsbrevets publicering. För kolpriset är detta en konsekvens av bland annat ökad efterfrågan medan utsläppsrättspriserna påverkas av att vi närmar oss inrapporteringsdatum 30 april.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!

Källa: Energimyndigheten

*Till följd av förändringar i hantering av prisdata kommer inte alla grafer som tidigare ingick i marknadsbrevet att kunna publiceras i dagens version.