Wärtsilä utvecklar en lösning för transport av fångad koldioxid

Wärtsilä Gas Solutions har utvecklat en fartygsbaserad lasttankdesign lämplig för LCO2-applikationer, som nyligen tilldelades Approval in Principle (AiP) av klassificeringsföretaget DNV. Foto: Wärtsilä

Att fånga och lagra koldioxid är en viktig strategi i arbetet med att minska de globala koldioxidutsläppen. Men hur transporterar man det fångade kolet till platsen där den ska lagras?

Wärtsilä har arbetat med en del av lösningen och har genomfört en studie om de system och lösningar som krävs för flytande CO2-bärare (LCO2).

Eftersom nya LCO2-transportörer är ett framväxande koncept och kräver detaljerad uppmärksamhet under konceptnivå visade sig Wärtsiläs erfarenhet och kunskap inom gasgods- och hanteringssystem ytterst värdefullt.

Fartygens totala lastkapacitet är 7500 kubikmeter, uppdelad i två inneslutningstankar, vardera om 3750 kubikmeter. Wärtsilä har genomfört en intensiv teknisk analys i syfte att kunna formulera en optimal design för fartygens inneslutnings- och lasthanteringssystem med hänsyn till LCO2s specifika karaktär.

- Flytande koldioxid blir alltmer relevant i globala insatser när det gäller att minska utsläpp av växthusgaser och främja en grönare framtid, säger Pål Steinnes, försäljningschef hos Wärtsilä Gas Solutions.

- Vi har varit nöjda med att kunna arbeta med Wärtsilä Gas Solutions på detta pålitliga designkoncept, säger Monika Johannesen, avdelningschef hos Gas Carrier Excellence Center på DNV.

- Granskningsprocessen har varit omfattande och vi litar på att deras lösning kommer att bidra till att underlätta handeln med flytande koldioxid som en faktor för att minska utsläppen.