IEA: Världen kommer att behöva mer olja 2021 än vad som tidigare beräknats

Bensinstation i Trelleborg med bensinpriser från 2016. Foto: Creative Commons Att. Kredit: Susanne Nilsson

Smittläget är osäkert efter ett mörkt år för oljemarknaden och byrån tror att priserna fortfarande kan sjunka, står det i International Energy Agencys senaste rapport som publicerades nyligen.

Internationella energibyrån (IEA) uppskattar att den globala efterfrågan på olja kommer att öka till 96,69 miljoner fat per dag 2021.

I så fall kommer det att bli 5,7 miljoner fat per dag mer än förra året och är en justering uppåt med 230 000 fat från den tidigare uppskattningen.

Nu är dock bilden en annan.

- Det enorma överhänget av globala oljelager som byggdes upp under fjolårets covid-19- efterfrågechock håller på att minska, vaccinationen ökar fart och den globala ekonomin verkar vara bättre, står det i rapporten.

Bakgrunden till uppjusteringarna är IMF:s uppskattning för världsekonomin, som kom i början av april.

USA fick den största uppgraderingen, konstaterar byrån. BNP-tillväxten beräknas i år till 6,4 procent. Kinas ekonomi fick också en höjning med 8,4 procent.

Det råder fortfarande osäkerhet om smittsituationen både i Europa och hos stora oljekonsumenter som Indien och Brasilien, och byrån varnar för att oljepriserna fortfarande kan komma att pressas under de kommande månaderna.

Anledningen är att oljelagren sannolikt kommer att öka, eftersom marknaden kommer att växla från underskott till balansräkning, skriver byrån.

- Den globala produktionen ökade redan i mars med 1,7 miljoner fat per dag när USA:s produktion återhämtade sig från ett kraftigt fall i februari när Opec + -lagren ökade, rapporteras det.

Byrån påpekar också att Iran håller sina kranar öppna sedan slutet av förra året, trots USA:s sanktioner. Landets produktion är nu som högst på nästan två år, enligt IEA.

- Mer olja är på väg efter att Opec + den 1 april gick med på att gradvis begränsa produktionsminskningarna med mer än 2 miljoner fat från maj till juli, skriver byrån.

Analytikerna tror att oljepriset kommer att stiga:

- Oljepriset är som vädret i april, men det går ändå mot sommaren

Samtidigt påpekar IEA att Opec + kommer att fortsätta ha en tillgänglig produktionskapacitet på nästan 6 miljoner fat fram till juli. Det utesluter iransk olja som påverkas av sanktioner, enligt IEA.