Världsbanken avvisar LNG som ett hållbart marint bränsle och hänvisar istället till ammoniak

En bild i avlägsen framtid? Kanske inte om Världsbanken får sin vilja igenom. Foto: NYK-line

I en ny rapport avvisar Världsbanken flytande naturgas, LNG, som ett användbart bränsle för att minska sjöfartsindustrins koldioxidutsläpp och uppfylla IMO:s klimatmål till 2050. Istället pekar banken på ammoniak och vätgas.

Kampen om framtidens klimatvänliga bränslen intensifieras ytterligare efter att Världsbanken i en ny rapport avvisar flytande naturgas, LNG, som ett användbart bränsle för sjöfart i framtiden.

Världsbanken "anser att flytande naturgas (LNG) sannolikt kommer att spela en begränsad roll för minskning av sjöfartssektorn utsläpp av koldioxid,"när det gäller att uppnå klimatmål 2050.

Det är ett nischbränsle som används på befintliga rutter och specialfartyg, enligt Världsbankens täckning av rapporten "LNG: s roll i övergången till låg- och koldioxidsnål sjöfart".

Samtidigt varnar Världsbanken medlemsländerna mot nya investeringar i t.ex. infrastruktur och relevanta policyer som stöder användningen av LNG som bunkerbränsle för internationell sjöfart.

Många tror på LNG

Bland containerrederierna är flera i färd med att utvidga flottan med fler LNG-bränsledrivna containerfartyg. Nästa år räknar CMA CGM med 32 LNG-drivna containerfartyg i vattnet av en flotta på 538 fartyg. Hapag-Lloyd investerar också i LNG, medan det stora danska containerrederiet Maersk i förväg har valt att tanka fartygen med flytande naturgas.

Den globala sjöfartssektorn står för cirka tre procent av växthusgasutsläppen, enligt Global Air Association.

- Koldioxidfria bränslen måste stå för minst 5 procent av bunkerbränsleblandningen fram till 2030 för att säkerställa att sjöfartsnäringen är i nivå med den ursprungliga IMO-växthusgasstrategin samt temperaturmålen i Parisavtalet, säger Binyam Reja, global chef för transport vid Världsbanken.

LNG har kontinuerligt kritiserats för att bara vara ett övergångsbränsle innan klimatneutrala bränslen förväntas ta över. Å ena sidan är LNG ett fossilt bränsle som bara minskar koldioxidutsläppen med en femtedel, och å andra sidan avger förbränning av flytande naturgas, metan in i luften.

Tror mer på ammoniak och vätgas

Världsbanken tror dock på mer två andra alternativa bränslen än på LNG.

I en annan rapport, även den från Världsbanken, "Potentialen för bunkerbränslen utan kol i utvecklingsländer" drar rapportens författare slutsatsen att ammoniak och vätgas är "de mest lovande koldioxidfria bunkerbränslen för sjöfart för närvarande".

Rapporten belyser att de är mer skalbara och kostnadseffektiva än andra biobränslen eller andra syntetiska, CO2-baserade alternativ.