Brunkolsutvinning får vika för Tysklands största konstgjorda sjö 

Cottbuser Ostsee. Här bröts brunkol bara för några år sedan. Foto: Vattenfall

Brunkol har hittills stått för ungefär en fjärdedel av den tyska elproduktionen, men nu kommer Tyskland att fasa ner kolkraften fram till år 2038.

I samband med avvecklingen kommer många av de dagbrott som ännu är i användning att fyllas med vatten och omvandlas till sjöar. Ett problem som redan har uppstått är den allt större bristen på vatten.

Egentligen borde det rinna betydligt mer vatten i den konstgjorda fåran, men trots att det är vår är mängden vatten ändå liten.

Vattnet kommer från den närliggande floden Spree och det rinner in i Cottbuser Ostsee, ett tidigare dagbrott som nu ska bli en sjö.

– Bolaget LEAG som har hand om dagbrottet säger i sina optimistiska bedömningar att sjön ska vara fylld kring år 2026, men jag utgår från att vi nog får vänta längre än så, säger den gröne lokalpolitikern Martin Kühne som sitter i stadsfullmäktige i Cottbus

– Som en följd av klimatförändringen har vi mycket stora problem med vattendistributionen i regionen.

När sjön väl är färdig kommer den att var 19 kvadratkilometer stor. Det här motsvarar över

2 700 fotbollsplaner och Cottbuser Ostsee blir på så sätt Tysklands till ytan största konstgjorda sjö.

På sina djupaste ställen kommer sjön att vara 30 meter djup, men medeldjupet ligger på ungefär 2,5 meter. Dagbrotten och sjöarna i Lausitz är betydligt grundare än de som uppstår i brunkolsdistriktet väster om floden Rhen.

Två år efter att man började släppa in grundvatten och vatten från Spree är Östersjön ändå bara fylld till en tiondel.

Bakom Cottbuser Ostsee står kolkraftverket Jänschwalde

De östra delarna av Tyskland har varit synnerligen hårt drabbade av de senaste årens torra somrar, samtidigt som regionen också spelar en viktig roll med tanke på vattenförsörjningen för huvudstaden Berlin.

Invånarna i regionen och dess största stad Cottbus hoppas att den nya sjön ska ge ett uppsving. Vid sjön planerar man bland annat en helt ny stadsdel utgående från ekologiska principer.