Kärnkraftverket Olkiluoto 3 färdigladdat

Den framgångsrika laddningen av kärnbränsle vid reaktor 3 i kärnkraftverket Olkiluoto varade 4 dagar, 18 timmar och 23 minuter. Foto: TVO

Den bränslepåfyllningsprocess som startade lördagen den 27 mars vid kärnkraftverket Olkiluoto 3 i västra Finland har avslutats. Processen slutfördes på mindre än fem dagar.

OL3-laddningsprocessen, som planerades noggrant, implementerades av ett team på cirka 50 anställda från både TVO och anläggningsleverantören. TVO:s erfarna bränslehanterare ansvarade för verksamheten i reaktorbyggnaden, medan anläggningsleverantörens operatörer arbetade i bränslebyggnaden.

TVO:s bränsleladdningsansvariga filmade bränslepatronernas överföring för att kunna verifiera att de var staplade i korrekta positioner i överensstämmelse med den i förväg utarbetade lastplanen. Anläggningsleverantören utförde liknande uppgifter i bränslebyggnaden och gav också hjälp i reaktorbyggnaden.

Anläggningsleverantörens ingenjörer bidrog också till bränslebelastningsprocessen genom att säkerställa att det rådde överensstämmelse mellan driftsättningsprogrammen och neutronflödesmätningarna. Experter från flera andra områden var också inblandade i processen.

TVO:s och anläggningsleverantörens underhållsorganisationer såväl som leverantörerna av bränslehanteringsutrustning var till exempel ständigt beredda att ge support i händelse av problem.