Biomassebörsen öppnar för handel i danska hamnar

På den internationella biomassebörsen Baltpool handlas Flis, träpellets, torv (bränsle), återvunnet trä och liknande Foto: Baltpool.

Den litauiska handelsplattformen Baltpool kommer genom handel i danska hamnar att ge skandinaviska köpare fler möjligheter att köpa hållbar biomassa från länderna i Östersjöregionen.

Den litauiska handelsplattformen Baltpool expanderar och kommer nu att erbjuda handel med biomassa i de danska hamnarna. Det säger Baltpool i ett uttalande.

Handel med biomassa på fartyg sker som vanligt via en e-handelsplattform, men deltagarna kan nu registrera handelsplatser i hamnar och köpa och sälja biomassa på fartyg.

Genom att öppna dörrarna för den internationella handeln med biomassa som transporteras med fartyg, tillgodoser Baltpool marknadsaktörernas behov av en säkrare och transparent handelskanal, som verkar i enlighet med standardiserade regler för handel och leverans av biomassa.

Betalning är säkerställd och garanteras av kontroll av deltagarnas kreditvärdighet, finansiella kapacitet och hållbarhetscertifikat, samt genom användning av ett tillförlitligt garantisystem, säger Baltpools VD Andrius Smaliukas.

Expansionen kommer att säkerställa fler möjligheter för företag som bedriver produktion av biomassa. Därigenom utökas produktförsäljningen på de internationella marknaderna, medan köpare från de skandinaviska länderna kommer att ha fler möjligheter att köpa hållbar biomassa från länderna i Östersjöregionen, säger Baltpool.