Toyota levererar bränslecellmoduler till vätgaståg på prototypstadium

Toyota Motors hybridmodul typ 1 och 2 består av bränsleceller och batterier. Foto: Toyota Motor Europe

Toyota Motor Europe kommer att leverera och integrera företagets bränslecellmoduler till det utsläppslösa tåg som befinner sig på prototypstadium och som vidareutvecklas inom ramen av EU:s FCH2RAIL-projekt.

Ett konsortium bestående av partners från Belgien, Tyskland, Spanien och Portugal utvecklar ett nytt tåg med ett vätgaselektriskt framdrivningssystem, som kan växla mellan ledningsnät och inbyggd vätgasdrift.

FCH2RAIL-projektet startade i januari och har hittills definierat nödvändiga referensvägar och operativa scenarier för prototypversionen av tåget. Kärnan i projektet är ett hybrid bi-mode framdrivningssystem.

Tåget använder laddningsenergin när den är tillgänglig. När den körs på spår utan ledning, drivs den från hybridmodulen som består av bränsleceller och batterier.

Projektet ska leda till skapandet av en modulärt Fuel Cell Hybrid PowerPack (FCHPP) som är lämpligt för användning i olika järnvägstillämpningar, såsom multipelenheter, huvudlinjer och växellok. Det kan även eftermonteras i befintliga el- och dieseltåg.

Toyota levererar bränslecellerna inom kort till prototyptåget.

- Vi tar tillfället i akt att arbeta inom ett konsortium för att kunna överföra vår bränslecellsteknik till en annan typ av vätgasapplikation, säger Thiebault Paquet, chefen för Toyota Motors bränslecellavdelning i Europa.