Total och Siemens går samman om grönare LNG

Totals LNG-fartyg vid tankning. Foto: Total

De två företagen har ingått ett tekniskt samarbete för att skapa koldioxidreducerande lösningar, t.ex. anläggningar för flytande naturgas (LNG).

Det franska oljebolaget Total samarbetar nu med det tyska energibolaget Siemens Energy för att studera koldioxidreducerande lösningar. Partnerskapet kommer att fokusera på anläggningar för flytande naturgas (LNG) och tillhörande kraftproduktion.

Detta inkluderar vätgasförbränning i gasturbiner, elektrisk kondens, optimerad kraftproduktion, integration av förnybar energi i anläggningarnas kraftsystem och förbättrad effektivitet. 

Virtuell handel med gröngasprincipen

Biogas och naturgas har i grunden samma kemiska sammansättning, huvudsakligen metan. Naturgas har ett något högre energiinnehåll, men genom att uppgradera/rena biogasen blir det möjligt att distribuera båda gaserna i samma gasnät. Alla kunder i ett gasnät kan sedan välja att köpa biogas genom gröngasprincipen.

Gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter, anslutna till ett gasnät, möjlighet att handla biogas virtuellt på samma sätt som vid handel med förnybar el. Principen går ut på att skattebefrielsen och hållbarhetsegenskaperna följer biogasen via avtal, och inte via dess fysiska väg. Gröngasprincipen har utvecklats för att ge möjlighet till handel av biogas mellan gasnät i olika länder eftersom infrastrukturen inte är utbyggd på samma sätt som i många andra europeiska länder.