Forskare: CO2-skatter kräver helt ny kunskap

Ekonomer och politiker har föreslagit att skatter på jordbruksutsläpp ska införas genom att de skrivs in i jordbrukarens räkenskaper. Men det finns ingen lösning som passar alla. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Hans Braxmeier

En koldioxidskatt på jordbruksutsläpp kräver bättre kunskap och mätning på gårdsnivå, enligt forskare vars uppgift är att beräkna skatten.

Utsläpp av dikväveoxid och kolackumulering i åkrar är så svåra att mäta och beräkna att vi långt ifrån kan införa en korrekt och användbar koldioxidskatt på gårdsnivå.

Så här låter det från en kör av jordbruksforskare som danska tidskriften ingenjören har talat med.

- Vi har inte bra, riktiga uppskattningar på gårdsnivå idag. Problemet är att jordbrukssektorn inte bara kan göra som inom energifältet och beräkna utsläpp genom att bränna kol eller olja. Vi har att göra med biologiska processer, säger Jørgen E Olesen, prefekt vid Århus universitet (AU) och expert på växthusgasutsläpp inom jordbruket.

Idag har jordbrukarna inget tydligt ekonomiskt incitament att minska industrins växthusgasutsläpp, som totalt svarar för 35 procent av Danmarks utsläpp. Men de officiella siffrorna återspeglar inte de enskilda gårdarnas verklighet.

Och om en koldioxidskatt ska främja innovation och koldioxidreducerande initiativ måste effekterna vara mätbara, säger Anders Feilberg, sektionschef vid Institutionen för bio- och kemiteknik vid AU:

- Om skatterna inte återspeglar effekterna av till exempel förändrad fodertillsats eller försurning av gödseln, finns det inget incitament att göra det.

Sander Bruun, docent i växt- och markvetenskap vid Köpenhamns universitet (KU), säger: - Vi kommer aldrig att räkna ut det exakt.

Liksom flera kollegor tror han enligt Ingeniøren att ett skattesystem måste vara dynamiskt och börja med genomsnittliga siffror, som förfinas när ny kunskap och ny teknik dyker upp.

Jordbrukets eget innovationshus, Seges, och ett nytt partnerskap mellan forskare och industrin, som heter iCap, är redan på väg att ta fram mer exakta modeller. Eftersom det inte finns någon väg runt det:

- Oavsett om målet är skatter, subventioner eller etiketter med varors klimatavtryck, är korrekt dokumentation avgörande, säger Jesper Schou, sektionschef på KU och en del av iCap.