På grund av expanderande elbils- och elektronikindustri ökar även efterfrågan på permanentmagneter

Löftet om energibesparingar, högre effekttäthet och förbättrad kontroll lockar ingenjörer till permanentmagnetmotorer. Foto: Engineering360

Marknaden för permanentmagneter räknar med en betydande tillväxt under de kommande åren på grund av den snabba utvecklingen av konsumtionsindustrin inklusive elfordon, vindkraftverk, elektronik, hushållsapparater.

Den högsta efterfrågan är högpresterande och lätta magneter typen neodymjärnbor (NdFeB).

En permanentmagnet är en magnet som ständigt är magnetisk, till skillnad från elektromagneter som är magnetiska endast då man tillför dem elektrisk ström. Exempel på permanentmagneter är en kompassnål och en kylskåpsmagnet.

Expansionen av permanentmagnetindustrin kommer främst att drivas av kinesiska konsumtionsindustrins tillväxt.

Genom statliga subventioner fortsätter Kina att hålla låga marknadspriser på permanentmagneter och dominera exportmarknaden.

Enligt Kinas statsråds utvecklingsplan för nya energibilar (NEV) kommer NEV att stå för 20 procent av landets totala fordonsförsäljning 2025, ett ordentligt lyft från en marknadsandel på bara 4,7 procent år 2019.

Detta kommer att leda till en betydande ökning i behovet av permanentmagneter. I en NEV används permanentmagneter 2-3 gånger mer i vikt räknat än i en bil med förbränningsmotor.

Det utbredda införandet av telekommunikationsteknik driver upp elektronikproduktionen, vilket också stimulerar marknaden för permanentmagneter. Enligt National Bureau of Statistics of China ökade produktionen av surfplattor med 33 procent i januari-september 2020.

Subventioner från den kinesiska regeringen till industrin hjälper landet att hålla priserna på permanentmagneter nere, vilket gör de importerade produkterna konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Den amerikanska regeringen har också börjat att aktivt subventionera sällsynta jordartsmetaller och permanentmagnetindustrin för att minska beroendet av kinesisk import.

Kina kommer att dominera exporten av permanenta magneter.

År 2019 ökade den globala marknaden för permanentmagnet med 2,6 procent till 7,6 miljarder dollar och ökade för tredje året i rad efter två års nedgång. Marknadsvärdet ökade med en genomsnittlig årstakt på + 1,2 procent från 2012 till 2019.

Värdemässigt hittar man de största marknaderna för permanentmagnet världen över i Kina (1,5 miljarder dollar), USA (866 miljoner dollar) och Tyskland (513 miljoner dollar), med en sammanlagd andel på 37 procent av den globala marknaden, följd av Indonesien, Kanada, Filippinerna, Japan, Mexiko, Sydkorea, Vietnam, Thailand, Indien och Italien, tillsammans med ytterligare 34 procent (enligt indexBox-uppskattningar).

Länderna med de högsta nivåerna av konsumtion av permanentmagneter per capita under 2019 var Tyskland (346 enheter per 1000 personer), Kanada (275 enheter per 1000 personer) och Thailand (251 enheter per 1000 personer).

Från 2012 till 2019 uppnåddes den mest anmärkningsvärda tillväxten när det gäller konsumtion av permanentmagnet per capita bland de viktigaste konsumtionsländerna av Filippinerna, medan permanentmagnet per capita-konsumtion för de andra globala ledarna upplevde en mer blygsam tillväxt.

Kina är fortfarande (2,5 miljarder dollar) den största leverantören av permanentmagnet globalt med 51 procent av den globala exporten. Den andra positionen i rankingen ockuperades av Japan (541 miljarder dollar) och med en andel på 11 procent av den globala exporten. Därefter kommer Tyskland med en andel på 6,9 procent (IndexBox-uppskattningar).

Marknaden förväntas behålla sitt nuvarande trendmönster och utvidgas med en förväntad CAGR på + 2,2 procent för perioden 2019 till 2030, vilket beräknas öka marknadsvolymen till 783 miljoner enheter i slutet av 2030.