EU-experter: Kärnkraft är en grön investering

Är kärnkraften en grön energikälla? EU:s expertteam har avsikt att undersöka frågan. Foto: Creative Commons Lic. Pixabay

EU:s forskningscentrum drar slutsatsen att kärnkraft väl kan beskrivas som en hållbar energiform. Ytterligare expertkommittéer måste dock också granska ärendet innan de fattar ett slutgiltigt beslut i EU.

Kärnkraft kan mycket väl ha en plats i EU: s kommande taxonomi, säger EU: s gemensamma forskningsråd.

Kärnkraftsspecialister fokuserar på salt som säkert energilager.

Seaborg Technologies i Danmark inleder samarbete med bl.a. DTU om energilagring i salt. Energin kan sedan användas för att driva en ångturbin som kan leverera el- eller fjärrvärmenätet.

Seaborg Technologies, som är en förespråkare för kärnkraft, inleder nu ett nytt saltföretag. Det finns många förslag på var och hur förnybar energi kan lagras för bättre tider. 

- Frågan är viktig för framtidens energisystem och under de kommande sex månaderna kommer ett nytt projekt att undersöka om lagring i flytande fluorsalt kan vara ett sätt att gå, säger John Hald, som är en del av projektet och professor vid universitetet DTU.

Det är dock långtifrån alla i EU som anser att kärnkraften är en grön energikälla. Litauen och Österrike är frustrerade över sina grannars investeringar i kärnkraft.  Vitryssland förhindrade inspektionsbesök av EU-experter efter en teknisk olycka i en ny anläggning.