Ålborgs hamn säkrar tankanläggningar med nya rörledningar

Ålborgs tog över oljelagret vid Nordjyllandsværket 2015. Kraftverket använder inte längre oljelagret för anläggningens drift.Foto: Jacob Hylling Poulsen

De nya rörledningarna är en del av en större renovering av oljeterminalens fyra tankar som används för att lagra marint bränsle.

Tankgården i Nordjyllandsværket har utrustats för att ha nya syften i framtiden. Med två nya rörledningar har de gått ett steg längre i renoveringen av oljeterminalens fyra tankar, som nu kan användas för att lagra flera olika produkter i framtiden.

Detta konstateras av Aalborgs hamn i ett uttalande.

- Med de nya rörledningarna kan våra kunder nu hamna i hamnanläggningens västra ände och härifrån anslutas till tankanläggningen. en helt ny stormpollare som klarar 100 ton, vilket säkerställer att vi också kan hantera mycket stora fartyg längs kajen, säger hamnkapten Claus Rosenbeck.

Tankarna används idag för lagring av marint bränsle, men i princip kan de fyra tankarna lagra olika produkter, och det är just anledningen till att de har valt att investera i två rörledningar istället för en som tidigare.

De två nya rörledningarna förbinder den västra änden av områdets hamnanläggningar med tankgården.

Oljelagret består av fyra 55 000 kubikmeter stora tankar som hittills varit inaktiva i mer än 15 år. Sedan dess har hamnen renoverat och uppgraderat tankgården i syfte att återuppta och framtidssäkra verksamheten.

- Inledningsvis kommer båda rörledningarna att användas för att transportera marint bränsle, men genom att ha två rörledningar har vi nu möjlighet att hantera olika produkter som inte tål blandning. Detta bidrar till att säkra tankgårdens framtid så att vi kan följa utvecklingen bland annat inom sjöfarten, där fler och fler olika mer klimatvänliga alternativ utvecklas, säger kommersiell chef, Michael Rosenkilde Lind.