El från norsk-tysk kabel oroar svenska energibolag

Kabelläggning i Norra Tyskland. NordLink - den "gröna kabeln" - är den första direkta anslutningen mellan Tyskland och Norge. En viktig del av energiomställningen och ett av de viktigaste projekten inom den europeiska energisektorn. Foto:Tennet

Idrifttagningen av Nordlink-kabeln mellan södra Norge och Tyskland har skapat problematiska elströmmar i det nordiska systemet, enligt den svenska branschorganisationen.

Nordlink-förbindelsen mellan Tyskland och södra Norge har skapat problem i Sverige och tvingat systemoperatören Svenska Kraftnät att begränsa överföringskapaciteten. Det skriver Montel .

- För mig är det uppenbart att det svenska elsystemet inte är anpassat till de spänningar som är inbyggda genom samtrafik med andra länder. Denna situation, som sommarsituationen, visar att det inte finns några marginaler i systemet. Små förändringar har oproportionerligt stora konsekvenser, säger Per Wikström, nätverksexpert vid branschföreningen Swedenergy till Montel.

Han påpekar att Svenska Kraftnät inte verkar ha varit helt medveten om vilka konsekvenser kabeln skulle få för de strömmar där Sverige fungerar som en internationell anslutning.

Det svenska elnätet har länge haft sina problem, och så sent som förra veckan tvingades systemoperatören Svenska Kraftnät att kraftigt begränsa sin överföringskapacitet till södra Sverige, efter att produktionen vid kärnkraftverket Ringhals 4 minskat med ca 500 megawatt.

Dessutom måste reservkraftverket i Karlshamn sättas i två timmars beredskap för att säkerställa drift. Något som har skapat stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige.

Det är ett stort problem att det fortfarande finns kapacitetsbrist i det svenska elnätet. Detta menar Maja Lundbäck, som är ansvarig för systemsäkerhet vid svenska försvarsmakten. Hon säger detta till de svenska medierna Second Opinion.

- Smärtgränsen har uppnåtts när extraordinära åtgärder måste vidtas för att hantera vanliga fel under förhållanden som fortfarande klassificeras som normala. Beroendet av de återstående kärnkraftverken visar hur små marginalerna är för närvarande. Oavsett hur du vänder det är slutsatsen att det finns ett behov av mer planerad produktion i södra Sverige, skriver hon om Second Opinion.