Starka vindar gav mer norsk vindkraft 2020

Landbaserade vindkraftverk. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Franz26

Vindkraftproduktionen ökade kraftigt i Norge under förra året. Anledningarna är mer vind än normalt och mer färdiga vindkraftparker, skriver Aftenposten.

Totalt producerade Norge 9,9 terawattimmar (TWh) år 2020. Det är 4,4 terawattimmar mer än 2019, visar siffror från norska vattenresurs- och energidirektoratet .

Totalt färdigställdes 15 nya vindkraftparker under 2020. Vid årsskiftet fanns det således 53 vindkraftparker i Norge, inklusive parker där utvecklingen har börjat men inte är klar. Dessa består av 1 164 vindkraftverk och kommer under ett normalt år att producera 13 TWh el.

Som jämförelse var den totala norska kraftproduktionen rekordhöga 154,2 TWh.

Vinden blåste mycket mer än normalt i Norge förra året, vilket också innebar att vindkraftparkerna producerade mer än vad de skulle ha gjort under ett normalt år. I genomsnitt producerade norska vindkraftverk 108 procent av det normala.