Dansk myndighet riktar kritik mot Total för koncernens hantering av livshotande gasläckor

Oljebolaget Totals anställda i arbete. Bilden är ett arkivfoto och är inte relaterad till gasutsläppet den 27 maj. Foto: Total

Säkerheten borde ha varit betydligt bättre och kommunikationen verkade slumpmässig när ett livshotande gasläckage inträffade på Tyra-plattformen i den danska delen av Nordsjön i maj 2020, konstaterar den tillförordnade myndigheten, Olycksutredningen. Operatören Total lovar att förbättra rutiner och metoder.

Det hade kunnat sluta med en stor miljökatastrof i samband med att en gasläcka inträffade under borrning vid Tyra-fältet en dag i maj förra året. SHT kritiserar nu operatören Total.

Total borde ha gjort en bättre riskbedömning innan operatören intervenerade i skeendet. Dessutom var kommunikationen bristfällig och undersökningsteamet anser att det franska företaget inte hade ordentlig kontroll över roll- och ansvarsfördelningen på plattformen.

 Två personer var i livsfara på det danska Tyra-fältet när gas plötsligt flödade ut i atmosfären på våren i samband med en borrning.

Gasläckan varade i upp till en halvtimme och kunde ha utvecklats till en allvarlig olycka.  Operatören Total var i färd med att stänga fältet i samband med en större rekonstruktion under 2022.

Kritiken och rapporten offentliggjordes av myndigheten AIBN, som bevakar offshore olje- och gasaktiviteter.