Vysus Group valdes av Aibel för att stödja elektrifiering av Oseberg-fältet utanför Norge

Oseberg-fältets gaskomplex. Foto: Aibel/Øyvind Sætre

Specialkonsultföretaget Vysus Group (tidigare Lloyd's Register Energy), ett globalt teknikföretag, har valts ut för att bidra till minskning av koldioxidutsläpp vid Equinors gasfält Oseberg i den norska kontinentalsockeln.

Vysus Groups konsultgrupp för riskhantering tilldelades nyligen ett kontrakt av det internationella tjänsteföretaget Aibel, som i sin tur hade tecknat ett femårigt portföljavtal med Equinor för större projektaktiviteter som utförs på Oseberg Field Center.

Vysus Group kommer att utföra olika säkerhetsstudier, inklusive riskidentifieringsstudier och konsekvensmodellering och kvantitativa riskanalyser.

Projektet är utformat för att maximera gasexporten via lågtrycksproduktion, samtidigt som koldioxidutsläppen från en energiintensiv process minimeras. Det arbete som utförs av Vysus Group representerar ett av flera viktiga element i front-end engineering och design (FEED) för Osebergs OGP-projekt.

- Vi är glada över att vi kan fortsätta vårt långvariga, globala samarbete med Aibel ifråga om riskhanteringskonsulttjänster, sade Remi Martini, huvudkonsult på Vysus Group i ett pressmeddelande.

- Det arbete som utförs av Vysus Group på gasfältet är avgörande för dessa typer av stora omarbetningar, som kräver godkännande av berörda myndigheter inom petroleumbranschen.

Vysus Group har varit involverat i projektet allt sedan konceptfasen.