Norska Statkraft tecknar elförsäljningsavtal med Deutsche Bahn

Grönare järnväg med hjälp av norsk el. Foto: Deutsche Bahn AG/Florian Jaenicke/Media Portal of Deutsche Bahn

Statkraft och tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn har tecknat ett års köpenskapssavtal (PPA).

Sedan den 1 januari har Statkraft levererat grön elektricitet från tyska landbaserade vindkraftparker, vars bidrag från förnybar energi (EEG) har löpt ut.

Det norska energibolaget Statkraft kommer att sälja mer el till tyska transportsektorn. Mer specifikt är det de tyska statliga järnvägarna Deutsche Bahn som kommer att köpa sin el från Statkraft nästa år.

Kontraktet med Deutsche Bahn, som täcker en förväntad produktion på nästan 4000 gigawattimmar el, säkerställer därmed en fortsatt ekonomisk drift av dessa anläggningar. Deutsche Bahn tecknade redan 2018 ett femårigt avtal om elköp, PPA, med det tyska energiföretaget Innogy och RWE Supply & Trading för leverans av el från havsbaserade vindkraftpark Nordsee Ost.