Norsk vindkraft slog ett nytt rekord 2020

Utländska företag äger över 60 procent av vindkraften i Norge. Foto: Statkraft

Stora investeringar och expansion har gett de norska medborgarna mer vindkraft.

Det har byggts och investerats mer i norsk vindkraft de senaste åren än någonsin tidigare, och detta kan ses i statistiken. Den norska produktionen av vindkraft slog ett rekord 2020, då hela 79 procent mer producerades än under 2019.

Detta framgår av statistiken från Norges Statistiska centralbyrå (SSB), där vindkraften stod för 9,9 terawattimmar under 2020, vilket är en ökning av vindkraftsproduktionen med 4,4 terawattimmar från 2019. Produktionen 2020 motsvarar en elförbrukning hos cirka 620 000 hushåll.