Sågverksägaren VIDA värms av restprodukter

Sågverket i Nössemark. Bild: Jernforsen

Sågverksägaren VIDA AB uppgraderar med en ny panna på 5 MW vid sågverket i Nössemark. Således byter sågverket nu till 100% uppvärmning vid både sågverk och virkestorkar i Nössemark med restprodukter från produktionen. Uppgraderingen har skett i nära samarbete med Jernforsen, en del av Linka Group, som har bistått med råd, panninstallation och optimerat befintlig installation.

10. anläggningar med Jernforsen

Idag har VIDA pannor från Jernforsen vid 10 av sina 12 svenska sågverk. De är utformade för att nyttja restprodukter från produktionen och ger mellan 5 och 12 MW värme. Jernforsens teknik gör det enkelt för sågverken att få ut energin från våt bark och flis utan betydande stoft-, CO- eller NOx utsläpp.

bild
Bild: Jernforsen

”Det är stabilt, enkelt och pålitligt. För oss har det viktigaste varit att följa tidsplanen och få den anläggning vi behöver. Därför valde vi Jernforsen igen och har fått riktigt bra stöd när det har varit utmaningar med driften,” säger Jonas Axelsson, teknisk chef på VIDA.

Sågverket i Nössemark producerar virke på 2,45 meter, som främst exporteras till Storbritannien, USA och Australien. För att göra produktionen så hållbar som möjligt renoverades och moderniserades den befintliga silon för bark och träflis i Nössemark och kopplades till den nya pannan från Jernforsen. Samtidigt byggdes ett nytt pannhus för det nya systemet, vilket VIDA känner väl från sina andra sågverk.

 

bild
Bild: Jernforsen

”För sågverk är det viktigt att kunna utnyttja sina restprodukter på bästa möjliga sätt. Därför har vi gjort mycket för att optimera och automatisera den här typen av anläggningar som går stabilt även i den hårda miljön vid gränsen till Norge,” säger Magnus Holmgren, VD på Jernforsen, som ingår i Linka Group, en av de ledande i världen inom optimering och utveckling av klimatvänliga energianläggningar baserade på biomassa och avfall. Med lösningen från Jernforsen kommer VIDA att minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt säkerställa driftsäkerhet via driftsupport från Jernforsen.