"Norska energikluster kommer att ha solenergi för alla hushåll år 2030"

2588 solpaneler har nyligen installerats på taket i Norges största fryshus. Foto: Lars Erik Olsen / Asko

Solenergi placerad på befintliga norska tak kan potentiellt leverera upp till 20 procent av aktuell elproduktion enligt en ny rapport från solenergiindustrin.

Den ökade elektrifieringen kräver mer förnybar energi och  energi som "härstammar" från solen.

Detta är det norska solenergiklusterns åsikt som driver på en bättre finansiering mot 2030. Eftersom det finns stor potential när det gäller placeringen av solenergi.

- Solenergiindustrin kan vara nyckeln till ökad elektrifiering i Norge, om man bara vill. Det är viktigt att uppdatera regler och ramar inom energibranschen för att säkerställa en ökad utveckling av solenergi i Norge på ett bra sätt, säger Trine Kopstad Berentsen, som är ledare för solenergikluster.

Klustret tror att det är möjligt att uppnå en solenergiproduktion med en effekt på 30 terawattimmar genom att placera solceller på tak och fasader som redan har byggts. Avsikten är att solcellerna ska placeras på både privata och kommersiella byggnader.

Och dessa 30 terawattimmar måste kunna ge el till alla hem i Norge. Solenergy Cluster har gjort denna bedömning baserad på siffror från NVE, som baseras på en förväntan om elförbrukning på 39 terawattimmar i privata norska hem 2030.

Redan före 2030 kan solcellssystem med en kapacitet på mer än 4 terawattimmar installeras i Norge. Och planen är att den ska bidra till investeringar på mellan 20 och 40 miljarder NOK under det kommande decenniet.

. Om vi ​​lyckas kommer direkt anställning i samband med solcellssystem i Norge att utgöra cirka 5000 årsverk 2030, säger Erik Marstein, centrumchef på FME Susoltech och bakom projekteringen tillsammans med solenergikluster.

Solenergiklusterna betonar dock också att det behövs hjälp från den politiska sidan för att soläventyret ska lyckas. Således måste lagstiftningsåtgärder tillhandahållas av myndigheterna.

Det gäller att ta bort restriktioner, sätta en dämpare på skatter, medan myndigheterna måste avstå från det anmälda kravet på en kommersiell licens för anläggningar som producerar mer än 1 gigawattimmar.

Dessutom anser Solenergiklyngen, som den heter i Norge, att Enova måste säkerställa ett förutsägbart stödsystem som kan utökas och utvidgas även till större byggnader.