Ørsted bygger solpark på 430 megawatt i Houston

Enligt planen kommer projektet att ligga i Fort Bend County, Texas. Foto: Ørsted

Det danska energiföretaget kommer att bygga en solpark på 430 megawatt i Texas.

Det finns inga problem i Houston för danska Ørsted, som nu har fattat det slutliga investeringsbeslutet om ett solprojekt på 430 megawatt.

Enligt planen kommer projektet, som ligger i Fort Bend County nära Houston, att vara i produktion under andra kvartalet 2022. Ørsted säger att ett långsiktigt avtal om köp av el har ingåtts för projektet, som heter Old 300.

Däremot har det blivit tungt för Ørsted på hemmaplan. Ørsted måste betala 5,1 miljarder DKK till de danska skattemyndigheterna, samt ytterligare ränta på 1,5 miljarder DKK. Meddelandet, som företaget erhöll nyligen var ett administrativt beslut från danska skatteverket, meddelar Ørsted.

Energibolaget är emellertid inte överens med beslutet och kommer initialt att överklaga det till den nationella skattedomstolen och uppmana byrån att skjuta upp betalningen av skatten tills den slutligen är beslutad.